Bageri i nærheden Cakes N Petals

Åben kort
Lokal tid:
10:13:10

Cakes N Petals

Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi, Delhi 110001, India
Kontakter telefon: +91 96501 88881
Internet side: www.cakesandpetals.com
Latitude: 28.6304101, Longitude: 77.216085
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Bageri:

24 SEVEN

SN 15, Gr Flr, Regal Bldg Connaught Place Nr Regal Cinema, New Delhi
convenience_storeLæs mere

The Baker's Oven

D-1 , Regal Building, Parliament Street, Near Allahabad Bank, Connaught Place, New Delhi
bakeryLæs mere

Bikanervala

First Floor, Rajiv Gandhi Handicraft Bhavan, (Opposite Hanuman Mandir),, Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place, New Delhi
restaurantLæs mere

Dunkin' Donuts

6, Block N, Connaught Circus, Connaught Place, New Delhi
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning