Måltid takeaway i Indien

Åben kort
Lokal tid:
06:08:37
Pizza Hut
Shri Prabhu Chaat Bhandar

Shri Prabhu Chaat Bhandar

UPSC, Man Singh Road Area, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Malik Sweet House

Malik Sweet House

B-1, Regal Building, Parliament Street, Near Allahabad Bank, Connaught Place, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Adarsh Stores

Adarsh Stores

4, Janpath Bhavan, Janpath Road, Janpath, Connaught Place, New Delhi
movie_rentalLæs mere

Khurana Tea & Snacks

95, Baird Lane, Sector 4, Gole Market, New Delhi
cafeLæs mere
Cafe 14

Cafe 14

14, Kasturba Gandhi Marg, Vakil Lane, Mandi House, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Daksh Chinese Food

Daksh Chinese Food

21, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
GoGourmet

GoGourmet

18-20, Hindustan Times Building, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi
restaurantLæs mere
Food Point

Food Point

P-23/90 , Connaught Place, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Kamla Bhandar

Kamla Bhandar

6, Doctor Lane, Sector 3, DIZ Area, Gole Market, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Domino's Pizza

Domino's Pizza

N-6 Ground Floor, Block-N-6/7, Circle D, Connaught Place, New Delhi
meal_deliveryLæs mere
Gullu's

Gullu's

H Block 35/10 Near PVR Plaza, Connaught Place, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
The Rolling Joint

The Rolling Joint

M-61/1, Behind Odeon Cinema, Middle Circle, Block E, Connaught Place, New Delhi
restaurantLæs mere
Domino's Pizza

Domino's Pizza

M-40, Block M, Connaught Place, New Delhi
meal_deliveryLæs mere
DeeZ Biryani | Kebab | Curry - Restaurant & Bar

DeeZ Biryani | Kebab | Curry - Restaurant & Bar

Filmy Cafe & Bar, Plaza Cinema Building, 1st Floor, Connaught Circus, Block H, Connaught Place, New Delhi
restaurantLæs mere
Santosh Namkeen

Santosh Namkeen

2, Nehru Bazar, Ramdwara Road, Kaseru Walan, Paharganj, New Delhi
grocery_or_supermarketLæs mere

Suresh Namkeens

O-65, Near Gurudwara, Sriniwas Puri, New Delhi
meal_takeawayLæs mere

Ram Sweets & Snacks

Libaspur Chowk, New Delhi
meal_takeawayLæs mere
Aahar The Chicken Mutton Shop

Aahar The Chicken Mutton Shop

Pushpa Bhavan, Shopping Complex, F 6 Street, Alaknanada, New Delhi
meal_takeawayLæs mere

Radhika Snacks

Shop No. 1847, Lakshmi Narayan Street, Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi
meal_takeawayLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning