Spa w Indie

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:25:29
Three Graces

Three Graces

4th floor, #8, Windsor Place, Janpath, New Delhi
spaCzytaj więcej
Male spa in delhi

Male spa in delhi

3/17, Asaf Ali Road, New Delhi
spaCzytaj więcej
The Imperial New Delhi

The Imperial New Delhi

Janpath Lane, Janpath, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
Aura
The Park New Delhi

VIP Golden Spa

50-51, Regal Building, Sansad Marg, Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
NeoVeda Spa

NeoVeda Spa

The Metropolitan Hotel & Spa, Bangla Sahib Road, Gole Market, Sector 4,, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
VANANI EXOTIC RELAXING REFRESHING MASSAGE AND SPA

VANANI EXOTIC RELAXING REFRESHING MASSAGE AND SPA

D-74, Regal Building, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
VANANI AYURVEDA MASSAGE CENTRE

VANANI AYURVEDA MASSAGE CENTRE

Regal Building, D-74, First Floor, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
Amatrra Spa

Amatrra Spa

The Ashok, 50 B Diplomatic Enclave, Chankyapuri, New Delhi
spaCzytaj więcej
Saugandhika Spa

Saugandhika Spa

No.50, West Regal Building,1st Floor, Connaught Ln, above PVR Rivoli Cinema, Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej

PS

C-59,Near Kali Bari Mandir, New Ashok Nagar, Delhi
spaCzytaj więcej
Vicky Spa Massage

Vicky Spa Massage

Connaught Circus, Atul Grove Road, Janpath, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej
Shemrock Salon

Shemrock Salon

40, Gole Market Chowk, Sector 3, Sector 4, Gole Market, New Delhi
beauty_salonCzytaj więcej
Blue Terra Spa CP

Blue Terra Spa CP

Malhotra Building, 1, F-46, Connaught Place, New Delhi
beauty_salonCzytaj więcej

soul spa

Rajiv Chowk, Block F, New Delhi
spaCzytaj więcej
Spa 55
Monsoon Salon & Spa

Monsoon Salon & Spa

Punj House, M-108, IInd Floor,, Radial Road Number 7, Block M, Connaught Place, New Delhi
beauty_salonCzytaj więcej

Massage BOX

New, Block B, Connaught Place, New Delhi
spaCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy