Stormagasin i Bareilly

Åben kort
Lokal tid:
10:10:58

V-Mart

Kapil Hosiery Macinor Rd, Prem Nagar Opposite Gala Agency
clothing_storeLæs mere

Usha dealer

N H 74, Janakpuri, Bareilly
department_storeLæs mere

Liberty

Basant Colony, Janakpuri, Bareilly
department_storeLæs mere

RR Departmental Store

168/3, Dhanvantri Marg, Janakpuri, Bareilly
department_storeLæs mere

Samsung

N H 74, Civil Lines, Bareilly
department_storeLæs mere

Blackberrys

N H 74, Civil Lines, Bareilly
department_storeLæs mere

Sleepwell Store

N H 74, Civil Lines, Bareilly
department_storeLæs mere

Selection Point Departmental

Hanumaan Mandir Vali Gali, Subhash Nagar, Civil Lines, Bareilly
department_storeLæs mere

Megha Super Mart

madari gate bara bazar, Bareilly
department_storeLæs mere

Easyday

NH 24 Civil Lines Bareilly, Bareilly
department_storeLæs mere

Dev Gift Gallery & Departmental Store

Balaji Bihar Colony Phase 2, Izatnagar, Bareilly
department_storeLæs mere

Kohli Departmental Store

164 Civil LInes, Malgodam Road, Bareilly
department_storeLæs mere

Aishwarya Patanjali Store

Suresh Sharma Nagar, Bareilly
department_storeLæs mere

MRF Tyre

N H 24, Swale Nagar, Bareilly
department_storeLæs mere

Manglam Departmental Store

Balaji Shopping Complex, Badaun Road, Wekpur, Bareilly
department_storeLæs mere

📑 Bareilly alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning