Opbevaring i Bareilly

Åben kort
Lokal tid:
16:25:10

Vidya Packers and Movers : Bareilly

Subhas Market, Haziyapur, Bareilly
moving_companyLæs mere

S.V. Enterprises

152/37C, Opp. Pancham Diagnostic, Gandhi Nagar, Bareilly
storageLæs mere

Balaji Packers And Movers

Shop No.6, Near Greatway Carrying Corporation, Rampur Road, Leeche Bagh, Bareilly
moving_companyLæs mere

Rawat packers & logistics

B-166/1 Rajendra nagar avas vikas, Near suraj bhan degree college, Bareilly
storageLæs mere

Ashish enterprises

D/87, Rajendra Nagar, Bareilly
storageLæs mere

ashish enterprises

Bareilly,, Rajendra Nagar, Bareilly
storageLæs mere

AGS Movers And Packers bareilly

20/4 B.D.A. Colony Harunagla Bareilly 243006, (9889537010), Bareilly
moving_companyLæs mere

purchase and store section (Central store)

Izatnagar, Bareilly
storageLæs mere

U. P. State Warehousing Corporation

Regional Office, Near Naveen Mandi Sthal, Pilibhit Road, Bareilly
storageLæs mere

U. P. State Warehousing Corporation, Bareilly City

Ambika Vihar, Bareilly
storageLæs mere

CSD Depot Bareilly

Saint Chowdary Road, Civil Lines, Bareilly
storageLæs mere

Cold store

Nakatia, Mohanpur, Bareilly
storageLæs mere

Cantt Board Godown

Sadar Bazar, Sadar Colony, Bareilly
storageLæs mere

Food Corporation Of India

C.B.Ganj, Bareilly
local_government_officeLæs mere

Prism Cement Ltd. Warehouse

Prism Cement Godown, Near SBI ATM, Lal phatak Road, Bareilly
storageLæs mere

Vishal Movers & Packers

Litchi bagh, Opposite Satyaprakash park, Bareilly
moving_companyLæs mere

📑 Bareilly alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning